INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ SÚBOROV COOKIE A INÝCH INTERNETOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

Prevádzkovateľom tejto webstránky https://www.adsinvest.sk (ďalej len „webstránka“) je ADS Invest, s.r.o. , sídlo: Plynárenská 7/B, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09 , IČO: 50 362 470 (ďalej ako „naša organizácia“ alebo „my“).

V týchto informáciách o používaní súborov cookie a iných internetových technológií uvádzame spôsob zhromažďovania a spracúvania údajov v súvislosti s návštevou alebo užívaním tejto webstránky, t. j. pomocou internetových technológií, ďalej špecifikáciu internetových technológií, ktoré webstránka používa, ktoré údaje v súvislosti s návštevou alebo užívaním webstránky spracúvame a na aký účel spracúvame tieto údaje.

Obsah tejto webstránky slúži najmä na informačné účely a vo všeobecnosti nezhromažďujeme, ani nespracúvame v súvislosti s jej užívaním a prehliadaním žiadne osobné údaje, ktoré by Vás priamo či nepriamo identifikovali, a to automaticky ani iným spôsobom.

Súbor cookie je drobný textový súbor, ktorý webová stránka, aplikácia či iná platforma ukladá do vášho počítača, tabletu, smartfónu alebo podobného zariadenia s informáciami o vašom prezeraní či používaní. Súbory cookie sú potrebné napríklad na zjednodušenie prezerania a na zistenie spôsobu, akým používatelia využívajú našu webstránku, aby sme mohli zlepšovať naše služby. Súbory cookie sú tiež veľmi užitočné pri ponúkaní reklamy podľa preferencií používateľa, ako aj na ďalšie účely, ktoré špecifikujeme nižšie.

Hlavným cieľom našich súborov cookie je, aby ste si užili pohodlnejšie a efektívnejšie prezeranie našej webstránky. Používame ich napríklad na zapamätanie vašich preferencií (jazyk, krajina a pod.) počas prezerania a pri Vašich ďalších návštevách. Súbory cookie tiež používame na neustále zlepšovanie našich služieb a platformy, ako aj na to, aby sme vám mohli ponúkať personalizovanú reklamu na základe Vašich zvykov pri prezeraní a Vašich preferencií.

Informácie získané pomocou súborov cookie nám navyše umožňujú zlepšovať našu webstránku prostredníctvom vyhodnocovania štatistických údajov a vzorcov používania (počet návštev, najčastejšie navštevované sekcie, čas návštevy a pod.), t. j. zistiť, ako používatelia interagujú s webstránkou s cieľom zlepšiť naše služby, ako aj prispôsobiť webstránku Vašim individuálnym záujmom, zrýchlenie vyhľadávania a pod.

V určitých prípadoch môžeme súbory cookie použiť na získanie informácií, ktoré nám umožnia zobraziť z našej webstránky aj webstránky, či iné platformy tretích strán, alebo reklamu založenú na analýze Vašich zvykov pri prezeraní (pozreté produkty, konzultované sekcie a pod.)

Bez Vášho súhlasu sme oprávnení ukladať na Vašom zariadení len také súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku webstránky. Pre využívanie všetkých ostatných typov súborov cookie potrebujeme Vás výslovný súhlas.

V paneli nastavení súborov cookie, ktorý sa Vám zobraní pri každej návšteve našej webstránky, a je tiež dostupný kedykoľvek na našej webstránke, môžete získať všetky informácie o súboroch cookie, ktoré naša webstránka používa, spolu s informáciami o účele, trvaní a správe (vlastnej či tretími stranami) každého jedného typu súboru cookie. Týmto spôsobom môžete spravovať aktiváciu a deaktiváciu používania tých súborov cookie, ktoré nie sú nevyhnutné pre fungovanie webstránky.

V prípade, ak používate webový prehliadač, môžete deaktivovať súbory cookie priamo v ňom (napr. mozilla firefox, google chrome, safari).

Deaktivovať používanie niektorých súborov cookie môžete kedykoľvek, avšak zablokovanie niektorých typov súborov cookie môže ovplyvniť spôsob, akým môžeme poskytovať prispôsobený obsah, ktorý by sa vám mohol páčiť.

V odôvodnených prípadoch môžeme údaje získané prostredníctvom webstránky sprístupniť tretím stranám, a to najmä poskytovateľom analytických a štatistických služieb.

Používanie webstránky je analyzované využitím súborov cookie pomocou nástroja Google Analytics poskytovaného spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“).

Podrobnejšie informácie o spracúvaní údajov v súvislosti s využívaním súborov cookie nástrojmi Google nájdete na internetovej stránke Google.

Ako je uvedené vyššie, máte kedykoľvek právo zakázať resp. odvolať svoj súhlas s používaním súborov cookie na webstránke alebo vo svojom prehliadači. Ak to však urobíte pre všetky typy súborov cookie, nebudete môcť využívať všetky funkcie webstránky.

Za účelom splnenia našej zákonnej povinnosti môžeme údaje poskytnúť orgánom verejnej moci, najmä súdom a iným orgánom činným v trestnom konaní, ako aj iným orgánom verejnej správy.

Doba uchovávania údajov v súvislosti s používaním webstránky sa líši v závislosti od príslušného typu používaných súborov cookie. Vo všeobecnosti však údaje v súvislosti s používaním súborov cookie uchovávame len počas odôvodnenej a čo možno najkratšej doby.

V prípade, ak webstránka obsahuje odkazy na webové stránky našich partnerov a spriaznených spoločností, vezmite na vedomie, že tieto webové stránky sú oddelené od našej webstránky a majú vlastné pravidlá ochrany osobných údajov, vyhlásenia o ochrane osobných údajov, o používaní súborov cookie alebo iné podobné oznámenia. Naša spoločnosť žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah týchto webstránok ani za uplatňovanie či absenciu uplatňovania pravidiel osobných údajov týkajúce sa ich použitia. Odporúčame Vám pred používaním týchto webstránok oboznámiť sa s pravidlami, ktoré sa k nim vzťahujú.

Viac informácií o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje a ako ich chránime, ako aj informácie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, nájdete na našej webstránke https://www.spravca.org/ochrana-osobnych-udajov/.

.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ SÚBOROV COOKIE A INÝCH INTERNETOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

Prevádzkovateľom tejto webstránky https://www.adsinvest.sk (ďalej len „webstránka“) je ADS Invest, s.r.o. , sídlo: Plynárenská 7/B, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09 , IČO: 50 362 470 (ďalej ako „naša organizácia“ alebo „my“).

V týchto informáciách o používaní súborov cookie a iných internetových technológií uvádzame spôsob zhromažďovania a spracúvania údajov v súvislosti s návštevou alebo užívaním tejto webstránky, t. j. pomocou internetových technológií, ďalej špecifikáciu internetových technológií, ktoré webstránka používa, ktoré údaje v súvislosti s návštevou alebo užívaním webstránky spracúvame a na aký účel spracúvame tieto údaje.

Obsah tejto webstránky slúži najmä na informačné účely a vo všeobecnosti nezhromažďujeme, ani nespracúvame v súvislosti s jej užívaním a prehliadaním žiadne osobné údaje, ktoré by Vás priamo či nepriamo identifikovali, a to automaticky ani iným spôsobom. 

Súbor cookie je drobný textový súbor, ktorý webová stránka, aplikácia či iná platforma ukladá do vášho počítača, tabletu, smartfónu alebo podobného zariadenia s informáciami o vašom prezeraní či používaní. Súbory cookie sú potrebné napríklad na zjednodušenie prezerania a na zistenie spôsobu, akým používatelia využívajú našu webstránku, aby sme mohli zlepšovať naše služby. Súbory cookie sú tiež veľmi užitočné pri ponúkaní reklamy podľa preferencií používateľa, ako aj na ďalšie účely, ktoré špecifikujeme nižšie.

Hlavným cieľom našich súborov cookie je, aby ste si užili pohodlnejšie a efektívnejšie prezeranie našej webstránky. Používame ich napríklad na zapamätanie vašich preferencií (jazyk, krajina a pod.) počas prezerania a pri Vašich ďalších návštevách. Súbory cookie tiež používame na neustále zlepšovanie našich služieb a platformy, ako aj na to, aby sme vám mohli ponúkať personalizovanú reklamu na základe Vašich zvykov pri prezeraní a Vašich preferencií.

Informácie získané pomocou súborov cookie nám navyše umožňujú zlepšovať našu webstránku prostredníctvom vyhodnocovania štatistických údajov a vzorcov používania (počet návštev, najčastejšie navštevované sekcie, čas návštevy a pod.), t. j. zistiť, ako používatelia interagujú s webstránkou s cieľom zlepšiť naše služby, ako aj prispôsobiť webstránku Vašim individuálnym záujmom, zrýchlenie vyhľadávania a pod.

V určitých prípadoch môžeme súbory cookie použiť na získanie informácií, ktoré nám umožnia zobraziť z našej webstránky aj webstránky, či iné platformy tretích strán, alebo reklamu založenú na analýze Vašich zvykov pri prezeraní (pozreté produkty, konzultované sekcie a pod.)

Bez Vášho súhlasu sme oprávnení ukladať na Vašom zariadení len také súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku webstránky. Pre využívanie všetkých ostatných typov súborov cookie potrebujeme Vás výslovný súhlas.

V paneli nastavení súborov cookie, ktorý sa Vám zobraní pri každej návšteve našej webstránky, a je tiež dostupný kedykoľvek na našej webstránke, môžete získať všetky informácie o súboroch cookie, ktoré naša webstránka používa, spolu s informáciami o účele, trvaní a správe (vlastnej či tretími stranami) každého jedného typu súboru cookie. Týmto spôsobom môžete spravovať aktiváciu a deaktiváciu používania tých súborov cookie, ktoré nie sú nevyhnutné pre fungovanie webstránky.

V prípade, ak používate webový prehliadač, môžete deaktivovať súbory cookie priamo v ňom (napr. mozilla firefox, google chrome, safari).

Deaktivovať používanie niektorých súborov cookie môžete kedykoľvek, avšak zablokovanie niektorých typov súborov cookie môže ovplyvniť spôsob, akým môžeme poskytovať prispôsobený obsah, ktorý by sa vám mohol páčiť.

Typy používaných súborov cookie:

  • Nevyhnutné súbory cookie – ide o súbory cookie nevyhnutné pre prevádzku webstránky a pre poskytovanie našich služieb a neobsahujú informácie, ktoré by mohli návštevníkov priamo identifikovať. Zabezpečujú tiež napríklad funkčnosť zmeny z http na https a tým aj dodržiavanie zvýšených bezpečnostných požiadaviek na prenos údajov a takéto súbory cookie tiež ukladajú Vaše rozhodnutie, pokiaľ ide o používanie súborov cookie na webstránke. V prípade, ak tieto súbory cookie nepovolíte, nemôžeme Vám zaručiť používanie obsahu webstránky. 
Názov Poskytovateľ Účel Životnosť/Doba uchovávania
wpl_user_preference adsinvest.sk Nastavenie cookies 1 rok
  • Prevádzkové súbory cookie – zhromažďujú informácie o tom, akým spôsobom návštevníci webstránku používajú, umožňujú rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a vidieť, ako sa návštevníci pohybujú na webstránke pri jej používaní. Takýmto spôsobom zlepšujeme fungovanie našich služieb, napríklad zabezpečením toho, že používatelia ľahko nájdu to, čo hľadajú. Nezhromažďujeme informácie, ktoré by mohli návštevníkov priamo identifikovať. Údaje sú súhrnné a anonymné.
  • Funkčné súbory cookie – umožňujú zapamätať si informácie, aby mal používateľ prístup k službe, ktorá má určité charakteristiky a líši sa od prístupov iných používateľov, napríklad jazyk, počet zobrazených výsledkov pri vyhľadávaní, vzhľad alebo obsah služby na základe typu používaného prehliadača alebo regiónu, odkiaľ sa používateľ k službe pripája a pod. Neprijatie týchto súborov cookie môže spôsobiť nižší výkon stránky alebo nesprávne adaptované odporúčania.
  • Reklamné súbory cookie – ukladajú informácie o správaní používateľov získané prostredníctvom neustáleho pozorovania ich zvykov pri prezeraní. To umožňuje rozvíjať špecifický profil pre zobrazovanie reklamy. Tieto súbory cookie umožňujú spravovanie – a to najefektívnejším spôsobom – reklamných priestorov, ktoré, v danom prípade, editor zahrnie priamo či v spolupráci s tretími stranami.
  • Súbory cookie tretích strán – tretie strany (napríklad služby analýzy webových návštev) môžu tiež používať súbory cookie, nad ukladaním ktorých nemáme žiadnu kontrolu. Tieto súbory cookie sú pravdepodobne analytické/výkonné alebo cielené súbory cookie. Môže ísť o prípad, keď prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napr. Google Analytics). To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Pre viac informácií o používaní týchto súborov cookie navštívte webové stránky príslušných tretích strán.
Názov Poskytovateľ Účel Životnosť/Doba uchovávania
_ga Google.com Google Analytics 2 roky
_gid Google.com Google Analytics 1 deň
_gat_UA-142692858-2 Google.com Google Analytics session

V odôvodnených prípadoch môžeme údaje získané prostredníctvom webstránky sprístupniť tretím stranám, a to najmä poskytovateľom analytických a štatistických služieb.

Používanie webstránky je analyzované využitím súborov cookie pomocou nástroja Google Analytics poskytovaného spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“).

Podrobnejšie informácie o spracúvaní údajov v súvislosti s využívaním súborov cookie nástrojmi Google nájdete na internetovej stránke Google.

Ako je uvedené vyššie, máte kedykoľvek právo zakázať resp. odvolať svoj súhlas s používaním súborov cookie na webstránke alebo vo svojom prehliadači. Ak to však urobíte pre všetky typy súborov cookie, nebudete môcť využívať všetky funkcie webstránky.

Za účelom splnenia našej zákonnej povinnosti môžeme údaje poskytnúť orgánom verejnej moci, najmä súdom a iným orgánom činným v trestnom konaní, ako aj iným orgánom verejnej správy.

Doba uchovávania údajov v súvislosti s používaním webstránky sa líši v závislosti od príslušného typu používaných súborov cookie. Vo všeobecnosti však údaje v súvislosti s používaním súborov cookie uchovávame len počas odôvodnenej a čo možno najkratšej doby.

V prípade, ak webstránka obsahuje odkazy na webové stránky našich partnerov a spriaznených spoločností, vezmite na vedomie, že tieto webové stránky sú oddelené od našej webstránky a majú vlastné pravidlá ochrany osobných údajov, vyhlásenia o ochrane osobných údajov, o používaní súborov cookie alebo iné podobné oznámenia. Naša spoločnosť žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah týchto webstránok ani za uplatňovanie či absenciu uplatňovania pravidiel osobných údajov týkajúce sa ich použitia. Odporúčame Vám pred používaním týchto webstránok oboznámiť sa s pravidlami, ktoré sa k nim vzťahujú.

Viac informácií o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje a ako ich chránime, ako aj informácie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, nájdete na našej webstránke https://www.adsinvest.sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov/.