NAŠE SLUŽBY

Každý projekt je príležitosťou inovovať a nachádzať nové efektívne spôsoby
riešenia pre našich klientov. Na základe bohatých skúseností dokáže ADS Invest
pre Vás zastrešiť komplexné služby výstavby Vášho projektu, ako aj jeho jednotlivé
fázy.
COST CONSULTING

Príprava rozpočtu a jeho napĺňanie počas výstavby, dôsledné sledovanie čerpania v nadväznosti na finančný harmonogram a fakturáciu sú kľúčové.

CONSTRUCTION MANAGEMENT

Profesionálny servis, ktorý zahŕňa projektový manažment procesu výstavby, od navrhnutia spôsobu výstavby až po jeho zrealizovanie.

VÝSTAVBA

Realizácia stavebného procesu s návrhom najoptimálnejšieho postupu výstavby, zastrešenie jednotlivých fáz s prihliadnutím na kontrolu kvality resp. prevedenia.

INŽINIERING

Zabezpečenie všetkých potrebných povolení a potvrdení od územného rozhodnutia cez stavebné povolenie až po kolaudáciu.

PROJEKTOVANIE

Projekčné práce sú zamerané na optimálne a praktické využitie priestoru, no vždy s prihliadnutím na požadovaný dizajn.

NAŠE SLUŽBY

Každý projekt je príležitosťou inovovať a nachádzať nové efektívne spôsoby
riešenia pre našich klientov. Na základe bohatých skúseností dokáže ADS Invest
pre Vás zastrešiť komplexné služby výstavby Vášho projektu, ako aj jeho jednotlivé
fázy.
COST CONSULTING

Príprava rozpočtu a jeho napĺňanie počas výstavby, dôsledné sledovanie čerpania v nadväznosti na finančný harmonogram a fakturáciu sú kľúčové.

CONSTRUCTION
MANAGEMENT

Profesionálny servis, ktorý zahŕňa projektový manažment procesu výstavby, od navrhnutia spôsobu výstavby až po jeho zrealizovanie.

VÝSTAVBA

Realizácia stavebného procesu s návrhom najoptimálnejšieho postupu výstavby, zastrešenie jednotlivých fáz s prihliadnutím na kontrolu kvality resp. prevedenia.

INŽINIERING

Zabezpečenie všetkých potrebných povolení a potvrdení od územného rozhodnutia cez stavebné povolenie až po kolaudáciu.

PROJEKTOVANIE

Projekčné práce sú zamerané na optimálne a praktické využitie priestoru, no vždy s prihliadnutím na požadovaný dizajn.

NAŠE SLUŽBY

Každý projekt je príležitosťou inovovať a nachádzať nové efektívne spôsoby
riešenia pre našich klientov. Na základe bohatých skúseností dokáže ADS Invest
pre Vás zastrešiť komplexné služby výstavby Vášho projektu, ako aj jeho jednotlivé
fázy.
COST
CONSULTING

Príprava rozpočtu a jeho napĺňanie počas výstavby, dôsledné sledovanie čerpania v nadväznosti na finančný harmonogram a fakturáciu sú kľúčové.

CONSTRUCTION
MANAGEMENT

Profesionálny servis, ktorý zahŕňa projektový manažment procesu výstavby, od navrhnutia spôsobu výstavby až po jeho zrealizovanie.

VÝSTAVBA

Realizácia stavebného procesu s návrhom najoptimálnejšieho postupu výstavby, zastrešenie jednotlivých fáz s prihliadnutím na kontrolu kvality resp. prevedenia.

INŽINIERING

Zabezpečenie všetkých potrebných povolení a potvrdení od územného rozhodnutia cez stavebné povolenie až po kolaudáciu.

PROJEKTOVANIE

Projekčné práce sú zamerané na optimálne a praktické využitie priestoru, no vždy s prihliadnutím na požadovaný dizajn.

V prípade, že potrebujete poradenstvo v oblasti Vášho projektu a máte záujem
optimalizovať a zefektívniť stavebné procesy, neváhajte nás kontaktovať.

V prípade, že potrebujete poradenstvo v oblasti Vášho projektu a máte záujem
optimalizovať a zefektívniť stavebné procesy, neváhajte nás kontaktovať.

V prípade, že potrebujete poradenstvo v oblasti Vášho projektu a máte záujem
optimalizovať a zefektívniť stavebné procesy, neváhajte nás kontaktovať.

NAŠE PROJEKTY

NAŠE PROJEKTY

NAŠE PROJEKTY

0
PROJEKTOV
0
KLIENTOV
0

VYPITÝCH KÁV

0%
SPOKOJNOSŤ
0
PROJEKTOV
0
KLIENTOV
0

VYPITÝCH KÁV

0%
SPOKOJNOSŤ
0
PROJEKTOV
0
KLIENTOV
0

VYPITÝCH KÁV

0%
SPOKOJNOSŤ

O NÁS

ADS Invest pristupuje k celému procesu komplexne. Uvedomujeme si, že každý
projekt aj jeho užívateľ sú výnimočný a vyžadujú si individuálny prístup a návrh,
a tomu prispôsobujeme celý proces začínajúc identifikáciou príležitostí cez
projektovanie až po samotnú realizáciu a odovzdanie stavby.

AKO POSTUPUJEME?

1
NÁPAD
2
PROJEKTOVANIE
3
VÝSTAVBA
4
ODOVZDANIE

Onas

AKVIZÍCIA

Najdôležitejšia fáza projektu, od ktorej sa odvíja Vaša spokojnosť. Začína kvalitným zhodnotením možností a predstavením našej vízie.

Prvým krokom je zhodnotenie situácie, obzretie si terénu a následný hrubý náčrt projektu. Jedným z dôležitých faktorov úspechu je správne nastavená investičná stratégia a konkrétny zámer.

Našim cieľom je mať vlastnú podnikovú stratégiu, bez ktorej sa nenaplánuje žiaden projekt.
INŽINIERING

Vieme Vám zabezpečiť všetky potrebné povolenia a potvrdenia v akejkoľvek fáze výstavby.

Každý projekt potrebuje kompletnú dokumentáciu k územnému, stavebnému konaniu a ku kolaudácii zabezpečujeme úkony spojené so stavebným konaním (odsúhlasenie projektu s orgánmi štátnej správy, príprava a organizácia stavebného konania v koordinácii so stavebným úradom, vydanie stavebného povolenia a jeho právoplatnosť) a užívacím povolením (príprava a organizácia kolaudačného konania, vydanie kolaudačného rozhodnutia a jeho právoplatnosť).
PROJEKTOVANIE

Pre efektívnu výstavbu je navrhnutá kvalitná projektová dokumentácia.

Začína výberom vhodného projektanta, pričom v priebehu tvorby dokumentácia vidíme najväčší priestor pre technickú optimalizáciu, ktorá v priebehu výstavby môže ušetriť značné finančné prostriedky a zároveň podporiť najvhodnejšie dizajnové riešenie.
REALIZÁCIA

Záleží nám na kvalite služieb a nie kvantite, preto každý detail sa snažíme riešiť, čo najprecíznejšie v profesionálnom prevedení.

Pri realizácii stavebných projektov, koordinácii stavebných prác sa vždy snažíme spojiť ekonomickosť, energickosť a funkčnosť.

Jednoducho povedané, naším cieľom je vytvoriť produkt, ktorý bude pre klienta cenovo výhodný a poskytne mu maximálny užívateľský komfort.
ODOVZDANIE

Záverečná fáza, kde je uvedený Váš projekt „do života“ a Vám odovzdaný do užívania.

O NÁS

ADS Invest pristupuje k celému procesu komplexne. Uvedomujeme si, že každý
projekt aj jeho užívateľ sú výnimočný a vyžadujú si individuálny prístup a návrh,
a tomu prispôsobujeme celý proces začínajúc identifikáciou príležitostí cez
projektovanie až po samotnú realizáciu a odovzdanie stavby.

Onas-tab

AKVIZÍCIA

Najdôležitejšia fáza projektu, od ktorej sa odvíja Vaša spokojnosť. Začína kvalitným zhodnotením možností a predstavením našej vízie.

Prvým krokom je zhodnotenie situácie, obzretie si terénu a následný hrubý náčrt projektu. Jedným z dôležitých faktorov úspechu je správne nastavená investičná stratégia a konkrétny zámer.

Našim cieľom je mať vlastnú podnikovú stratégiu, bez ktorej sa nenaplánuje žiaden projekt.
INŽINIERING

Vieme Vám zabezpečiť všetky potrebné povolenia a potvrdenia v akejkoľvek fáze výstavby.

Každý projekt potrebuje kompletnú dokumentáciu k územnému, stavebnému konaniu a ku kolaudácii zabezpečujeme úkony spojené so stavebným konaním (odsúhlasenie projektu s orgánmi štátnej správy, príprava a organizácia stavebného konania v koordinácii so stavebným úradom, vydanie stavebného povolenia a jeho právoplatnosť) a užívacím povolením (príprava a organizácia kolaudačného konania, vydanie kolaudačného rozhodnutia a jeho právoplatnosť).
PROJEKTOVANIE

Pre efektívnu výstavbu je navrhnutá kvalitná projektová dokumentácia.

Začína výberom vhodného projektanta, pričom v priebehu tvorby dokumentácia vidíme najväčší priestor pre technickú optimalizáciu, ktorá v priebehu výstavby môže ušetriť značné finančné prostriedky a zároveň podporiť najvhodnejšie dizajnové riešenie.
REALIZÁCIA

Záleží nám na kvalite služieb a nie kvantite, preto každý detail sa snažíme riešiť, čo najprecíznejšie v profesionálnom prevedení.

Pri realizácii stavebných projektov, koordinácii stavebných prác sa vždy snažíme spojiť ekonomickosť, energickosť a funkčnosť.

Jednoducho povedané, naším cieľom je vytvoriť produkt, ktorý bude pre klienta cenovo výhodný a poskytne mu maximálny užívateľský komfort.
ODOVZDANIE

Záverečná fáza, kde je uvedený Váš projekt „do života“ a Vám odovzdaný do užívania.

O NÁS

ADS Invest pristupuje k celému procesu komplexne. Uvedomujeme si, že každý
projekt aj jeho užívateľ sú výnimočný a vyžadujú si individuálny prístup a návrh,
a tomu prispôsobujeme celý proces začínajúc identifikáciou príležitostí cez
projektovanie až po samotnú realizáciu a odovzdanie stavby.

Onas-mob

AKVIZÍCIA

Najdôležitejšia fáza projektu, od ktorej sa odvíja Vaša spokojnosť. Začína kvalitným zhodnotením možností a predstavením našej vízie.

Prvým krokom je zhodnotenie situácie, obzretie si terénu a následný hrubý náčrt projektu. Jedným z dôležitých faktorov úspechu je správne nastavená investičná stratégia a konkrétny zámer.

Našim cieľom je mať vlastnú podnikovú stratégiu, bez ktorej sa nenaplánuje žiaden projekt.
INŽINIERING

Vieme Vám zabezpečiť všetky potrebné povolenia a potvrdenia v akejkoľvek fáze výstavby.

Každý projekt potrebuje kompletnú dokumentáciu k územnému, stavebnému konaniu a ku kolaudácii zabezpečujeme úkony spojené so stavebným konaním (odsúhlasenie projektu s orgánmi štátnej správy, príprava a organizácia stavebného konania v koordinácii so stavebným úradom, vydanie stavebného povolenia a jeho právoplatnosť) a užívacím povolením (príprava a organizácia kolaudačného konania, vydanie kolaudačného rozhodnutia a jeho právoplatnosť).
PROJEKTOVANIE

Pre efektívnu výstavbu je navrhnutá kvalitná projektová dokumentácia.

Začína výberom vhodného projektanta, pričom v priebehu tvorby dokumentácia vidíme najväčší priestor pre technickú optimalizáciu, ktorá v priebehu výstavby môže ušetriť značné finančné prostriedky a zároveň podporiť najvhodnejšie dizajnové riešenie.
REALIZÁCIA

Záleží nám na kvalite služieb a nie kvantite, preto každý detail sa snažíme riešiť, čo najprecíznejšie v profesionálnom prevedení.

Pri realizácii stavebných projektov, koordinácii stavebných prác sa vždy snažíme spojiť ekonomickosť, energickosť a funkčnosť.

Jednoducho povedané, naším cieľom je vytvoriť produkt, ktorý bude pre klienta cenovo výhodný a poskytne mu maximálny užívateľský komfort.
ODOVZDANIE

Záverečná fáza, kde je uvedený Váš projekt „do života“ a Vám odovzdaný do užívania.